En linie

greenspun.com : LUSENET : mikkels diskussion : One Thread

Jeg synes det er for derligt!!

-- fgh (mikkel_cauchi@hotmail.com), February 10, 2000

Answers

Hvad mener du?? Det er da helt iorden! Fjols.

-- Mikkel II (mik@pkn.dk), February 14, 2000.

Moderation questions? read the FAQ