Virtuaaliopetus

greenspun.com : LUSENET : Ele-opet : One Thread

tervehdys, eipd keskustelu oikein tunnu ldhtevdn kdyntiin. Yritetddn toista linjaa. Onko teilld kokemuksia ns virtuaali- eli verkko-opetuksesta tai verkko-opiskelusta? Tai yleensd mielipiteitd asian tiimoilta. Kertokaapa ajatuksianne tdlld palstalla ja toimittakaa tieto tdstd sivusta myvs vdhintddn viidelle kolleegalle. Kiitos Pena

-- Anonymous, November 01, 1999

Answers

Onhan nditd muutamia kokemuksia keskustelusta virtualitodellisuudessa. Ei se vain ndytd onnistuvan kun joku kdskee keskustelemaan. Parempi keino voisi olla jonkin provokatoorisen vdittdmdn esittdminen, johon muut voisivat ottaa kantaa. Tdlldisen ajatuksen esittdminen luonnistuisi Pentiltd varmaan kuin luonnostaan. Koeta vaikkapa. Charles Gustafsson

-- Anonymous, November 12, 1999

Moderation questions? read the FAQ