Tervetuloa

greenspun.com : LUSENET : Ele-opet : One Thread

Hei, olen avannut Kouvolan opintopdivien 1&2.10.1999 innoittamana keskustelufoorumin kaikille Suomen elektroniikkaopettajille. Tarkoituksena on ettd vaihdamme ajatuksia, kerromme uusista ideoista, kyselemme apua elektroniikkaopetuksen ongelmiin jne, jne. Ekaksi toivon, ettd kerrotte kaikille asianosaisille tdstd foorumista ja jdtdtte viestin kdynnistd, tms. Sitten voisikin jo kertoa mielipiteen vaikkapa uudesta sdhkvalan OPSista. Yhteistyvterveisin Vahteran Pena

-- Anonymous, October 03, 1999

Answers

Testataan tdmdn foorumin toimintaa koemessulla.

Tdlldinen keskustelupaikka on varmaankin todella hyvdyllinen, kunhan tieto levidd asiasta kiinnostuneiden keskuuteen.

-RaS-

-- Anonymous, October 03, 1999


Terve Pena!

Tdmd yleisvnosasto on varmaan hyvd idea!

Onko sdhkvalan uudesta (2000) opsista jotakin jo wwww-sivuilla?

Terv. Matti J

-- Anonymous, October 04, 1999


Kaikkinainen verkottuminen on varmaankin hyvdksi kunhan kdyttdjdt todella kdyttdvdt verkkoyhteyksiddn ja ovat valmiita antamaan jotakin mistd on hyvtyd muille. Aluksi on kuitenkin tdrkeintd saada keskutelu kdyntiin ja pitdd se hengissd vaikkei heti aivan helmid lvytyisikddn. kylld ne sieltd ajan myvten alkaa lvytymddn. Charles Gustafsson

-- Anonymous, October 04, 1999

No, tdtyy minunkin ilmoitella, ettd tdtd seurataan. Avatkaahan joku keskustelu.

-- Anonymous, October 05, 1999

tere, olen esittdnyt OPH:n opetusneuvos Olli Hautakoskelle toivomuksen, ettd hdn kertoisi tdlld palstalla uuden OPSin nykytilanteen. Odotellaan. Pena

-- Anonymous, October 06, 1999


OPS:in tekeminen ei ole kuin sopiva annos rakaa tyvtd hvystettynd kohtuullisella mddrdlld luovaa ajattelua. Ei tdssd vallankumousta tehdd. Otetaan vanha pohja ja muotoillaan se uudestaan. Hyvd aloituskohta on pakolliset aineet. 14 ov on mddrdtty ylhddltd. Onko ruotsia 1 vai 2 ov on toinen kysymys. meilld se on jo ratkaistu, 1 ov. 4 ov saa tarjota muuta. Ehdotan ettd ndmd tukevat sdhkvd. 1-2 ov tietotekniikkaa 2 kemia ja fysiikka ldhtvkohtana sdhkvtekniikka eli kertausta. Ympdristvtekniikka, jotta turha likaaminen vdhenisi ymmdrryksen puutteesta. Ei vouhotusta. Matematiikka mielummin tietokonematematiikka sdhkvteknisin ongelmin. Kai ndistd saa 4 ov valittua, te ette ole vield ehdottaneet mitddn varmaan lvytyy lisdd aineita. Mikd ryhmd otetaan seuraavaksi? charles

-- Anonymous, October 14, 1999

Tdhdn Penan alkuperdiseen kysymykseen palatakseni. Onko nyt jo kaikkien saatavissa OPSista Internetistd jokin versio. Tieddn ettd suunnittelu ryhmdlld on osoitteessa: http://www.oph.fi/valmistelu/ammatilliset/luonnos/yhteiset.html salasanan takana omat esityksensd. Mutta onko niitd muualla jo nyt?

Terveisin Tauno

-- Anonymous, November 11, 1999


Hei

Koska tddlld ei ollut yhtddn merkintdd tdld vuosituhannelta, pddtin kokeila, vieldkv joku on vastaamassa.

-- Anonymous, October 16, 2000


Moderation questions? read the FAQ