Fotografering af Billedkunst (filmtype?)

greenspun.com : LUSENET : Fotografisk teknik : One Thread

Jeg skal tage nogle fotografier af malerier og tegninger. Hvilken film kan anbefales til dette formål? Mvh Erik

-- Erik A. Petersen (eanp@mail.soft.dk), September 01, 1999

Answers

Tilføjelse: Jeg har tænkt mig at benytte en diasfilm (35mm)og tage billederne i dagslys.

-- Erik A. Petersen (eanp@mail.soft.dk), September 01, 1999.

De to nedenstående film er kendetegnet ved en meget neutral farvegengivelse som er velegnet til reproduktion af billedkunst. Du skal nok forbi en fotohandler m. professionelt kundegrundlag for at finde dem, eller du kan få din lokale fotohandler til at bestille dem hjem: KODAK EKTACHROME 100 Professional : Data ark-> (http://www.kodak.dk/global/en/professional/support/techPubs/e27/e27.s html) Fujichrome Astia 100 Professional (Sensia II). Hvis du skal bruge billederne til reproduktion ville jeg nok indfotografere et Kodak farvekort m. RGB, CMYK og en gråtoneskala, så man har noget at justere farverne efter.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), September 01, 1999.

Moderation questions? read the FAQ