Oversættelse af "Fade" og "Blur" til dansk

greenspun.com : LUSENET : Fotografisk teknik : One Thread

Jeg er ved at oversætte en canadisk bog, hvor der om et fotografi står: What I like about the foto is how the edges fade and blur around us

Hvordan kan man bedst gengive det?? Noget med: "Det, jeg godt kan lide ved fotografiet, er måden kanterne nedtones og sløres på" eller hvad?

-- anne mette poulsen (amp@dmu.dk), August 20, 1999

Answers

Response to oversfttelse

Det ville naturligvis være en fordel at kunne se det fotografi som omtales, men jeg formoder, at du, som oversætter, har bogen foran dig og har vurderet at "nedtones" og "sløres" passer på billedet?

For mig lyder det som forfatterens subjektive oplevelse af fotografiet og ikke en fototeknisk beskrivelse -og dermed mener jeg at der er vide rammer for måden at udtrykke oplevelsen.

"Fade" kan jo både betyde en overgang fra mørk til lys -og fra lys til mørk. I filmens verden vil en "nedtoning" betyde en overgang fra lys til mørk. Uden at have set det pågældende fotografi, opfatter jeg dog din oversættelse som en overgang fra mørk til lys som er det mest almindelige indenfor fotografiet, jeg kender ikke et andet ord der ville passe bedre. "Blur" betyder uskarphed, og "sløres" er efter min mening et udemærket ordvalg.

Du har tilsyneladende udeladt at oversætte "around us". Jeg tror dog at det er en væsentlig ting at indrage, idet det fortæller at forfatteren, udover at han/hun kan lide fotografiets kanter, også "lever sig ind" i billedet.

-- Niels Nielsen (nhsn@ruc.dk), August 23, 1999.


Moderation questions? read the FAQ