Hvorfor Linux, Oracle, AOLserver.

greenspun.com : LUSENET : NovoDigita Prototype : One Thread

Hvorfor lige vflge Linux, Oracle, AOLserver -og ikke nogle af de andre tilsvarende produkter som findes?

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@novo.dk), July 29, 1999

Answers

Jeg tillader mig igen at besvare mit eget spxrgsmel: Ved at benytte de nfvnte produkter, kan ArsDigita lxsningen implementeres "out of the box".
Der vil dog stadig skulle laves tilpasninger, men det er intet imod det arbejde der skulle udfxres hvis et eller flere af produkterne udskiftes.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@novo.dk), July 29, 1999.

Moderation questions? read the FAQ