Hvem/hvad er ArsDigita?

greenspun.com : LUSENET : NovoDigita Prototype : One Thread

Det er meske en god ide at give en kort introduktion til ArsDigita. Er de serixse? Hvad er deres forretningsomreder? osv...

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@novo.dk), July 29, 1999

Answers

Jeg tillader mig selv at besvare spxrgsmelet ganske kort:

ArsDigita er et firma som er opsteet med udgangspunkt i Phillip Greenspuns eksperimenter med Online Communities pe photo.net siden 1994.

Disse eksperimenter udviklede til kommercielle arbejdsopgaver og dernfst etableringen af firmaet. Igennem hele perioden har Greenspun (som indtil begyndelsen af 1999 var phd. studerende ved MIT) uddelt af ideer, resultater og software til alle interesserede.

Det resulterede i at store firmaer og institutioner har doneret hardware, software og bendbredde til eksperimenterne, mere kapacitet end Greenspun selv kunne udnytte. Det er denne overskudskapacitet som denne prototype gxr brug af.

Firmaer der gxr brug af ADs software: cnn.com, Hewlett-Packard, iMedix, Levi Strauss, MIT Press, Oracle, Siemens AG mf.

Man kan lfse mere om firmaet pe www.arsdigita.com og om Philip Greenspun pe http://photo.net/philg/

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@novo.dk), July 29, 1999.


Moderation questions? read the FAQ