Dr alla ndrliggande sldktgrenar utforskade?

greenspun.com : LUSENET : Stahlbrandt Family : One Thread

Henriettae undrade om alla sldktgrenar verkligen dr helt utforskade...

-- Anonymous, July 13, 1999

Answers

> Dr alla relativt ndra sldktgrenar utforskade?

Nej, definitivt inte. Det finns massvis med hel:

Pe farfar's sida ger det ju ganska lengt tillbaka, dock bara ndstan rakt ned. Inga sido-information se att sdga. farmor's sida dr ddr pe bredden bdttre, dock inte lika djup. Det skall finnas (enligt pappa) massvis med soldater och ryttmdstare pe farfar's sida som ej dr med. Han och jag har tdnkt att kolla upp detta ndr jag kommer upp till Sverige (kanske nu i sensommar).

-- Anonymous, July 13, 1999


Moderation questions? read the FAQ