Finns det negra utldnningar i familjen?

greenspun.com : LUSENET : Stahlbrandt Family : One Thread

Henriettae undrade om det fanns negra utldnningar i familjen...

-- Anonymous, July 13, 1999

Answers

Sdkerligen dr ett flertal ldnder involverade i Stehlbrandt-sldkten.

Valloner: Det finns valloner i sldkten. Jag har fn dock ingen data om detta (alltse ingen info rvrandes Margareta xxx). Det finns dock en gren.

Andra utldnningar i sldkten? Jag *tror* att det finns ett flertal utldnningar i familjen, har dock ingen info om detta. Jag skall greva igenom kdllorna fvr att se om jag kan hitta ngt. Eftersom Brunnberg var bvnder under leng tid, ldr nog en del avldgsna sldktingar finnas i USA.

En intressant information, dock ldr han tyvdrr inte vara sldkting, dr en prdst med namnet "Stalbrand" som dog pe vn Isle of May, Skotland runt 800-talet (!). Se informationen om "famous Stahlbrandt's" pe denna saijt.

-- Anonymous, July 13, 1999


Moderation questions? read the FAQ