Kan dven bilder lagras (och visas) i databanken

greenspun.com : LUSENET : Stahlbrandt Family : One Thread

Kan bilder lagras?

-- Anonymous, July 01, 1999

Answers

Ja, vi kan scanna in bilder och lagra de digitalt i databanken. Fn dr dock det program som jag kvr med inte sdrdeles bra pe att exportera det hela fvr internet. Ett nytt program kommer inom snar framtid att medgvra att bildmaterial visas tillsammans med textinformation.

-- Anonymous, July 01, 1999

Moderation questions? read the FAQ