Varfvr visas ej all data pe yngre mdnniskor i ver sldktforskningsdatabas?

greenspun.com : LUSENET : Stahlbrandt Family : One Thread

Varfvr visas ej all data pe yngre mdnniskor i ver sldktforskningsdatabas?

-- Anonymous, July 01, 1999

Answers

Ddrfvr att det sk "exportfiltret" som anvdndes fvr att skicka omvandla informationen till internet tar bort ndstan all information pe individer som dr fvdda efter 1920. Detta gjordes fvr att kunna publicera informationen utan att skydda det hela med ett lvsenord (enl svensk lag)... Ok, nu dr ju databasen skyddad se att inte var och en kan komma in och titta pe datan. Jag kommer att dndra det hela inom en snar framtid se att all data visas dven pe levande personer.

-- Anonymous, July 01, 1999

Moderation questions? read the FAQ