990505 Bestilling, Italien-Kxbenhavn

greenspun.com : LUSENET : 2T shipping manager : One Thread

Den flightcase vi sendte i sidste uge skal tilbage. Den kan afhentes pe fredag efter 1600

-- Anonymous, May 05, 1999

Answers

Jeg sender fax pe torsdag, ellers kan de ikke finde ud af det

-- Anonymous, May 05, 1999

Moderation questions? read the FAQ