compositiefoto -hvad hedder det på dansk??

greenspun.com : LUSENET : Fotografisk teknik : One Thread

jeg arbejder som oversætter på en hollandsk-dansk ordbog. Der er jeg stødt på det hollandske ord "compositiefoto", som er et foto der er sammensat af forskellige elementer fra andre fotos. På hollandsk hedder det også "montagefoto".

Måske kan nogen fortælle mig om vi har et ord for det på dansk. Om man fx kan tale om "montagefoto"/"montagefotografi" eller om man skal bruge en længere sammensætning: "manipuleret fotografi" eller sådan noget.

Celine Haastrup
Universiteit Gent

-- Celine Haastrup (celinehaastrup@hotmail.com), January 21, 1999

Answers

Vi har i mellemtiden indkredset det nederlandske ord til at betegne de billeder politiet laver vha. computer, og de hedder vist nok "fantombilleder".

Venlig hilsen Celine

-- Celine Haastrup (celinehaastrup@hotmail.com), January 22, 1999.


Moderation questions? read the FAQ