Hvilken film er bedst til at gengive store farve kontraster?

greenspun.com : LUSENET : Fotografisk teknik : One Thread

Er der nogen som har erfaringer med farve negativ film, som de kan anbefale til brug ved motiver med kraftige farve kontraster. Jeg skal fotografere nogle plastik objekter, og har brug for at der kommer rigtigt drøn på farverne.

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), December 30, 1998

Answers

Eftersom jeg endnu ikke har modtaget svar på spørgsmålet fra nogle af læserne, vil jeg lige indsætte et svar jeg fik andetsteds fra:

Jeg vil anbefale Agfa Ultra 50. Dens farver er superkontrastrige og "tegneserieagtige". Hvis du ønsker at understrege farver kan jeg ikke komme i tanke om nogen bedre negativfilm som gør det bedre.

Ultra 50 er en C-41 proces film, så den skulle kunne fremkaldes overalt. Hvis en ISO 50 film er for langsom, bør du nok holde dig til Kodak's Gold serie. Almindelige forbrugerfilm har det med at gengive farver lidt "poppet" -altså farverigt.

-- Brian Gabel via: (nhsn@ruc.dk), January 18, 1999.


Prøv Fuji Reala 100, Perkekte farver og ekstrem finkornet og skarp ligeledes god til studiefotografering. Eller prøv Fuji Press, den bliver brugt som standardfilm på Berlingerne pga. dens også ekstremt finkornede og kontrastrige resultat.

-- Thomas Stubkjær Laursen (tslaursen@yahoo.dk), September 15, 2000.

Moderation questions? read the FAQ