Hvilke professionelle laboratorier er gode (i kbh.)

greenspun.com : LUSENET : Danske Fotolab anmeldelser : One Thread

Er der nogle blandt lfserne der har erfaringer med nogle af de laboratorier i kxbenhavnsomredet som er rettet mod de professionelle brugere?

-- Niels H. S. Nielsen (nhsn@ruc.dk), December 15, 1998

Answers

Yes, hold dig til de etablerede og store. F.eks. Colorgruppen, (jeg bruger dem til digital-print og kritisk E6) eller Foto/C-lab (bedst med 4C41 og maskinkopier).

Men husk: alle laboratorier laver fejl - det er jo mennesker der betjener nogle menneskeskabte maskiner og processer, og det ger altse galt engang imellem. Flere af min kollegaer har prxvet det, jeg har endnu ikke.

Jens Hemmel

-- Jens Hemmel (hemmel@email.dk), July 18, 1999.


Moderation questions? read the FAQ