Website

greenspun.com : LUSENET : Zoersel : One Thread

Prachtig initiatief, vooral het forum lijkt mij wel wat. Ook CVP-Berlaar is gestart met een eigen site op: http://www.angelfire.com/tx/PatrikLauwens/cvp.html

-- Patrik Lauwens (Patrik.Lauwens@village.uunet.be), March 22, 1998

Moderation questions? read the FAQ