Liepo, liepo, svigja mi se.

greenspun.com : LUSENET : Ivan Goran Kovacic : One Thread

Kad sam onomad Marku predlozio da ubaci jedan bulletin board na website ne bi li ga malo ozivio nisam se nadao da ce se razviti ovako zive diskusije na istom. A diskusija i sloboda govora su mi drage, pa makar se diskutiralo o totalnim besmislicama, o jelovniku, pokrivalima za glavu, sluzbenoci ili nesluzbenoci ove ili one Web stranice itd. Navali narode!

-- Branimir Dolicki (bdolicki@tel.hr), February 22, 1998

Moderation questions? read the FAQ