Dit nieuwe gespreksforum over Zoersel

greenspun.com : LUSENET : Zoersel : One Thread

Hallo,

Welkom op het nieuwe gespreksforum over onze gemeente. Alle reacties hieromtrent zijn uiteraard steeds welkom...

Laat van je horen!

Veel plezier.

De CVP-Webmaster

-- Christian Dassonville (christian.dassonville@euronet.be), February 16, 1998


Moderation questions? read the FAQ