Filagsnafn umrfpur

greenspun.com : LUSENET : SSM Vefhvnnun : One Thread

Felagsnafn: Ig hef hir notap SSM, Samtvk SadsMasskista og Samtvk Sadista og Masskista a Mslandi og einhverstapar notapi ig LOSTI - Lepur / Latex Og Sadsmasskista Tengsl Mslands. Vip erum ap leita ap einhverju apgengilegu og l}sandi. Enhverjar tillvgur?

Losti

-- Losti (losti@islandia.is), December 17, 1997


Moderation questions? read the FAQ