PC-TALKER WANTED!

greenspun.com : LUSENET : Fsrum : One Thread

Kellene egy rigi js programocska, neve: PC-TALKER A parhuzamos portra lehet csatlakoztatni egy k|ty|t, ennek COVOX a neve, is ezen beszilget. Valaki igazan meglephetne egy vmrusmentes pildannyal. Egy vak embertarsunk szamara olvasna az |zeneteke is a leveleket..... Kvszvnvm.

-- Gvdrvsi Janos (gcomputer@usa.net), October 12, 1997

Moderation questions? read the FAQ